הפורום הבין אוניברסיטאי לקידום הרפואה הוקם בשנת 2001 ופועל בשם סגני נשיא למחקר של אוניברסיטאות המחקר במדינת ישראל, זאת במטרה לסכל ניסיונות לפגוע בפעילות המחקרית-רפואית בישראל ובעיקר בעריכת ניסויים בבעלי חיים.

עצירת הניסויים בבעלי חיים תפגע פגיעה אנושה בהתפתחות הרפואית של מדינת ישראל וכן באיכות החיים של אזרחי המדינה.

חובה עלינו לזכור שניסויים בבע"ח נערכים למען בני האדם ולטובת שיפור איכות החיים והבריאות של כולנו .

הניסויים במדינת ישראל נעשים לפי חוקי המדינה, ובהתאם לרגולציה המקובלת במדינות העולם המערבי המפותח.

הניסויים בבעלי חיים מוסדרים בישראל ע"י חוק צער בעלי חיים (ניסויים בבעלי חיים) משנת 1994בפיקוח המועצה לניסויים בבעלי חיים הממונה על ידי שר הבריאות ונמצאת תחת האחריות של משרד המדען הראשי.