מידע על מחלות

אנו מנסים להביא לידיעת הציבור מידע על מחלות אשר נמצאות כעת בלב תשומת הלב של החוקרים וזאת על מנת להביא למרפא או להקלת סבלם של מיליוני חולים ובני משפחותיהם.
מידע על המחלות הללו יאפשר להבין את הבעיות איתן מתמודדים החולים ועם המשימות איתם צריכים להתמודד החוקרים. חיים עם אלצהיימר – מידע נרחב על מחלת האלצהיימר – אתר מפורט בעברית סוכרת נעורים – אתר האגודה לסוכרת נעורים