טופס הרשמה לעמותת ILAF

  • ההרשמה מותנית בתשלום דמי חבר לשנה קלנדרית נוכחית.
  • דמי חבר לשנת 2020 הם 400 ש"ח לשנה.
  • התשלום מתבצע באמצעות העברה בנקאית: בנק לאומי, סניף 930, רחובות מספר חשבון 87036/49.