מקורות מידע – קישורים

מקורות מידע מקצועיים ומדעיים

מקורות מידע ממשלתיים ורגולטוריים

חלופות לשימוש בבעלי חיים

מקורות מידע על רווחת בעלי חיים

מקורות מידע על חשיבות המחקר בבעלי חיים

מקורות מידע לילדים נוער וסטודנטים

מקורות על סיוע לפעילות נגד חוקרים על ידי פעילי בעלי חיים