סיכום תוצאות הבחירות

 הוחלט כי הועד המנהל יהיה : (מינוי  עד01/01/2013)

      יו"ר: דר. עמיר רוזנר.

      מזכיר: גדי בן אהרון

      גזבר: דר. גיל הכט

      חבר: דר. דידי קסטל

       חבר: דר. אורית כהן

       יו"ר  לשעבר מלווה: דר. רונה שופטי

      גזבר מלוה : דר דנה לוין אשכנזי

חברים עתידיים שיכנסו לתפקיד  ב  עם יציאתן של היו"ר היוצאת והגזברית היוצאת ב 2013 : דר. שירה עובדיה ודר. יריב סימן טוב

      ועדת הביקורת:

      דר. יפעת עוזי

      דר. אסנת כהן